agatalenczewska-madsen.jpg

DANSK

”Det fantastiske bryder med det tilsyneladendes skorpe… noget tager fat i os ved skuldrene og smider os ved siden af os selv. Jeg har altid vidst, at de store overraskelser venter os der, hvor vi har lært ikke at lade os overraske af noget som helst, altså der, hvor vi ikke chokeres over forstyrrelser af ordenen.” – Julio Cortazar

Min far lærte mig at tage billeder. Som lille pige tilbragte jeg utallige timer i mørkekammeret, der lå gemt væk i mine forældres soveværelse i en lejlighed på 4. sal i en boligblok. Jeg tager billeder for at modvirke ”der bildverlust” – billedtabet. Jeg bevæger mig imellem verdener.

Jeg er uddannet ved Kunstakademiet, og mine fotografier er overvejende inspireret af malerier og grafisk kunst, men ikke udelukkende! Jeg arbejder som freelance-fotograf, og det er noget helt andet end at male billeder. Også filmbilleder inspirerer mine fotografier. Jeg er i høj grad ansporet af en oplevelse, som vi kalder tilfældighed – lykketræf – og af det mystiske, som altid eksisterer imellem; et mellemrum.

Det usædvanlige indfanges kun sjældent… dygtighed alene kan ikke skabe et godt billede. Mit mål og min besættelse er at fremmane et hallucinatorisk nærvær, der fascinerer beskueren, løsriver ham fra den virkelighed, der omgiver ham, og omslutter ham i en anden, der er barskere og mere fængende.

Jeg er født og opvokset i Lodz i Polen. Siden 2003 har jeg boet i Danmark.

ENGLISH

“The fantastic breaks the crust of appearance … something grabs us by the shoulders to throw us outside ourselves. I have always known that the big surprises await us where we have learned to be surprised by nothing, that is, where we are not shocked by ruptures in the order.” - Julio Cortazar

My father taught me to take pictures. As a little girl I spent countless hours in the darkroom tucked away in my parents’ bedroom in an apartment on the 4th floor of a block of flats. I take pictures to prevent der bildverlust – the loss of images. I move in between worlds.

Educated at the Academy of Arts, my photography tends to be inspired by paintings and graphic art, but also not! I work as a freelance photojournalist and this is so much different than painting pictures. Cinema images inspire my photography as well. I am definitively triggered by an experience that we call coincidence — serendipity — and by the mysterious that is always between; an interstice.

The unusual is only rarely found … skill alone cannot produce a great picture. My goal and obsession is to evoke a hallucinatory presence to fascinate the viewer, to make him lose contact with the reality that surrounds him and submerge him in another that is more fierce and captivating.

I was born and raised in Lodz, Poland. I have been living in Denmark since 2003.